Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња

Home > системи > Домотика > Домофони > Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња

Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња

Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња без звучник и микрофон, LED осветлување за копчињата…

Опис

Позивна аудиодомофонска единица, LED осветлување за копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица

Достапни се следните модели:

– GTHSC02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– GTHSC04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња
– GTHSC06 – Позивна видеодомофонска единица со 6 копчиња
– GTHSC08 – Позивна видеодомофонска единица со 8 копчиња
– GTHSC10 – Позивна видеодомофонска единица со 10 копчиња
– GTHSC12 – Позивна видеодомофонска единица со 12 копчиња
– GTHSC14 – Позивна видеодомофонска единица со 14 копчиња
– GTHSC16 – Позивна видеодомофонска единица со 16 копчиња
– GTHSC18 – Позивна видеодомофонска единица со 18 копчиња
– GTHSC20 – Позивна видеодомофонска единица со 20 копчиња
– GTHSC22 – Позивна видеодомофонска единица со 22 копчиња
– GTHSC24 – Позивна видеодомофонска единица со 24 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ