Позивна аудиодомофонска единица

Home > системи > Домотика > Домофони > Позивна аудиодомофонска единица

Позивна аудиодомофонска единица

Позивна аудиодомофонска единица без звучник и микрофон, LED осветлување за копчињата…

Опис

Позивна аудиодомофонска единица без звучник и микрофон, LED осветлување за копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица

Достапни се следните модели:

– GTHS01 – Позивна видеодомофонска единица со 1 копче
– GTHS02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– GTHS03 – Позивна видеодомофонска единица со 3 копчиња
– GTHS04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња
– GTHS05 – Позивна видеодомофонска единица со 5 копчиња
– GTHS06 – Позивна видеодомофонска единица со 6 копчиња
– GTHS07 – Позивна видеодомофонска единица со 7 копчиња
– GTHS08 – Позивна видеодомофонска единица со 8 копчиња
– GTHS09 – Позивна видеодомофонска единица со 9 копчиња
– GTHS10 – Позивна видеодомофонска единица со 10 копчиња
– GTHS11 – Позивна видеодомофонска единица со 11 копчиња
– GTHS12 – Позивна видеодомофонска единица со 12 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ