Archives

Loxone Silver Partner

октомври 1, 2021 0 0

Од почетокот на Април, ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ сребрен партнер на автриската компанија Loxone. Loxone e еден од најценетите производители на опрема за автоматизација на објекти во Европа. Австриски бренд кој е препознат на сите континенти, моментално испорачува опрема во повеќе од 90 држави, преку свои партнери. Ескон-инженеринг д.о.о.е.л како сертифициран сребрен партнер, на македонскиот пазар веќе има.…

Trikdis Communicator

G16 и G16T комуникатори – Smart Alarm за сите

март 8, 2018 0 0

G16 комуникаторот на Trikdis е наменет за надградба на постоечки алармни системи од производителите Paradox,…

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ