Трансформатор (T-24VAC/25)

Home > системи > Видео Надзор > Кабли и Напојувања > Трансформатор (T-24VAC/25)

Трансформатор (T-24VAC/25)

Трансформатор за напојување

Опис

Трансформатор за напојување на камери:

– 24Vас/25VA

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ