Напоен блок (W-12VDC-18P/10A)

Home > системи > Видео Надзор > Кабли и Напојувања > Напоен блок (W-12VDC-18P/10A)

Напоен блок (W-12VDC-18P/10A)

Напоен блок

Опис

Напоен блок:

– 18 канален
– 12V/10A
– стабилизиран
– LED индикација за секој канал
– до 1,1 Аmp на секој канал
– Зашита од пренапон.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ