Коаксијален кабел (RG59/305)

Home > системи > Видео Надзор > Кабли и Напојувања > Коаксијален кабел (RG59/305)

Коаксијален кабел (RG59/305)

Коаксијален кабел

Опис

Коаксијален кабел:

– побакарена жила
– бакарна плетка со 95% покриеност
– котур 305 метри

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ