Коаксијален кабел (RG59+ 2×0,5)

Home > системи > Видео Надзор > Кабли и Напојувања > Коаксијален кабел (RG59+ 2×0,5)

Коаксијален кабел (RG59+ 2×0,5)

Коаксијален кабел

Опис

Коаксијален кабел:

– со бакарна жила
– бакарна плетка со 85% покриеност
– напоен кабел 2×0.5mm
– 100 м

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ