Коаксијален кабел (MiniRG59+2×0.75)

Home > системи > Видео Надзор > Кабли и Напојувања > Коаксијален кабел (MiniRG59+2×0.75)

Коаксијален кабел (MiniRG59+2×0.75)

Микро-коаксијален кабел

Опис

Микро-коаксијален кабел RG59:

– напоен кабел 2х0.75мм
– бакарна жила
– бакарна плетка со 85% покриеност
– котур 100 метра

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ