Видео засилувач (CA404-2)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Видео засилувач (CA404-2)

Видео засилувач (CA404-2)

Видео-засилувач

Опис

Видео-засилувач:

– 4 влеза, 4 излези
– до 1000м со RG-59U (со вклучен адаптер)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ