Видео засилувач (CA101-2)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Видео засилувач (CA101-2)

Видео засилувач (CA101-2)

Видео-засилувач

Опис

Видео-засилувач:

– 1 влез, 1 излез
– до 1000м со RG-59U (со вклучен адаптер)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ