Видео трансформатор (GB001)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Видео трансформатор (GB001)

Видео трансформатор (GB001)

Видеотрансформатор со вграден video balun (корекција на пречки)

Опис

Видеотрансформатор со вграден video balun (корекција на пречки)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ