Видео дистрибутер (CD102-2)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Видео дистрибутер (CD102-2)

Видео дистрибутер (CD102-2)

Видео-дистрибутер, 1 влез, 2 излеза (со вклучен адаптер)

Опис

Видео-дистрибутер, 1 влез, 2 излеза (со вклучен адаптер)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ