Уред за продолжување на растојание (VKM01)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Уред за продолжување на растојание (VKM01)

Уред за продолжување на растојание (VKM01)

Пасивен уред за продолжување на растојание на кабли

Опис

Пасивен уред за продолжување на растојание на кабел за VGA монитор, глувче и тастатура, PS/2 интерфејс, преку 2x UTP кабли до 100м (комплет)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ