Уред за продолжување на растојание (TTA111VGA)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Уред за продолжување на растојание (TTA111VGA)

Уред за продолжување на растојание (TTA111VGA)

Комплет активен уред за продолжување на VGA сигнал

Опис

Комплет активен уред за продолжување на VGA сигнал:

– до 300м преку 4 парици на UTP CAT5
– подесување на контраст и осветлување
– поддржува резолуција до 1600×1200 @85Hz

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ