Уред за продолжување на растојание (KM03)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Уред за продолжување на растојание (KM03)

Уред за продолжување на растојание (KM03)

USB уред за продолжување на растојание на глувче и тастатура

Опис

USB уред за продолжување на растојание на глувче и тастатура, до 300м по UTP CAT5, (со вкл. адаптер за оддалечениот уред)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ