Управувачка тастатура (SPC-300)

Home > системи > Видео Надзор > Дополнителна Опрема > Управувачка тастатура (SPC-300)

Управувачка тастатура (SPC-300)

Управувачка тастатура

Опис

Управувачка тастатура:

– пристап и подесување на OSD менито/параметрите на аналогните камери Samsung преку коаксијалниот кабел или RS-485
– 1 влез
– 1 излез
– 12Vdc

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ