Софтвер (iVMS-4200)

Софтвер (iVMS-4200)

Софтвер за централизиран мониторинг

Опис

Софтвер за централизиран мониторинг по мрежа на уреди на Hikvision (DVR-и,
хибридни DVR-и, IP камери, DVR картици):

– Поддржува множество уреди (до 256)

– набљудување во живо на до 64 камери на еден екран

– поддржува 4 VGA монитори

– дополнителни функции: можност за експортирање на видеоинформација на USB

централизирана обработка на алармни сигнали од врзаните уреди

поддржува USB џоестик

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ