RS-485 дистрибутер (RS008)

RS-485 дистрибутер (RS008)

RS-485 дистрибутер

Опис

RS-485 дистрибутер:

– 1+1 влеза / 8 излези
– вградена громобранска заштита на секој канал
– можност за надградба со RS004/RS008/RS016

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ