Конвертор (VGA02)

Конвертор (VGA02)

Конвертор на аналоген видео сигнал за дисплеј на компјутерски монитор

Опис

Конвертор на аналоген видео сигнал за дисплеј на компјутерски монитор:

– резолуција до 1280×1024 при 60Hz
– вклучен адаптер – 5 Vdc – 600mA

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ