Конвертор (CV-CT760)

Конвертор (CV-CT760)

Конвертор од AV,S-video во VGA (NTSC,PAL) сигнал

Опис

Конвертор од AV,S-video  во VGA (NTSC,PAL) сигнал:

– резолуција до 1600х900
– HDTV
– Комплетот вклучува адаптер 5Vdc

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ