Декодер (WJ-GXD400/G)

Декодер (WJ-GXD400/G)

Декодер за визуелизација на HD видео

Опис

Декодер за визуелизација на HD видео од IP камери Panasonic:

– декодира HD видео до 256 камери, вклучувајќи и врзани на i-Pro уредите (WJ- XE500/WJNT304/WJ-NT314)
– HDMI видеоизлез
– поддржува до 1920х1080
– квадратирани режими на визуелизација (VGA)
– видео во реално време при VGA
– вграден OS
– до 64 групи од камери

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ