Софтвер за конфигурирање и управување на системот за контрола на пристап RACS

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Софтвер за контрола на пристап > Софтвер за конфигурирање и управување на системот за контрола на пристап RACS

Софтвер за конфигурирање и управување на системот за контрола на пристап RACS

Софтвер за конфигурирање и управување на системот за контрола на пристап RACS

Опис

Софтвер за конфигурирање и управување на системот за контрола на пристап RACS:

– Не е потребна лиценца
– Поддршка на сите контролери од серијата PRxx1 и PRxx2
– Можност за поврзување на до 32 контролери во единечна мрежа
– До 250 мрежи интегрирани во еден систем
– Комуникација со мрежите со посредство на COM Порт, USB и компјутерска Ethernet мрежа
– Мониторинг на настани во реално време на локален и оддалечен компјутер
– Визуелизација на системот на графички план.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ