Centaur 5.0 Enterprise Edition

Centaur 5.0 Enterprise Edition

Centaur 5.0 Enterprise Edition

Опис

Centaur 5.0 Enterprise Edition кој вклучува дополнителни модули:

– Visitor модул, Паркинг модул и модул за DVR интеграција
– Centaur 5.0 клиент-сервер систем за контрола на пристап кој работи на Windows 98, ME, NT, 2000, XP оперативни системи
– 64 dial-Up и локални мрежи
– Контрола на лифт
– Се активира со USB Enterprise edition 5.0 хардверски клуч
– 256 контролери, 512 врати (2048 врати со проширувачи)
– 16384 картички
– Поддржува 4 COM порти на сервер

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ