Vandalproof, самостоен безконтактен читач (W1-C)

Vandalproof, самостоен безконтактен читач (W1-C)

Vandalproof, самостоен безконтактен читач

Опис

Vandalproof, самостоен безконтактен читач:

– Поддржува до 2000 корисници
– Едноставно програмирање преку тастатура
– Поддржува три режима на работа: картичка, пин и картичка+пин
– Стандарден Wiegand 26 влез/излез, еден релеен излез
– Работи со картички Baizhi

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ