WEB базиран самостоен контролер (AC2001.WEB)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Контролери > WEB базиран самостоен контролер (AC2001.WEB)

WEB базиран самостоен контролер (AC2001.WEB)

WEB базиран самостоен контролер за двострана контрола на една врата

Опис

WEB базиран самостоен контролер за двострана контрола на една врата:

– Стандардна конфигурација со кутија и напојна единица 220V
– Можност за приклучување на Wiegand 26 bit читач на 12V
– меморија од 3000 картички – кориснички кодови
– динамичка меморија на памтење на последните 2000 настани (записите се бришат при прекин на напојувањето)
– TCP/IP комуникација
– вграден WEB сервер без инсталација на софтвер
– Управување и комуникација директно преку интернет и мобилен преку стандарден WEB Browser
– Можност за воведување и бришење на картички преку WEB интерфејс како и далечинско отклучување на врата
– Поддржува и off-line режим на работа при кој воведувањето и бришењето на корисниците се врши преку мастер картичка.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ