Мрежен контролен модул (CPR32-SE-BRD)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Контролери > Мрежен контролен модул (CPR32-SE-BRD)

Мрежен контролен модул (CPR32-SE-BRD)

Мрежен контролен модул

Опис

Мрежен контролен модул:

– Опциски компонент кој ја зголемува функционалноста со специфични функции

– При употреба на контролери од серијата PRxx2, обезбедува функции од глобален тип како-алармнизони, антипасбек итн.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ