Модул за контрола на пристап (PR402DR-BRD)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Контролери > Модул за контрола на пристап (PR402DR-BRD)

Модул за контрола на пристап (PR402DR-BRD)

Модул за контрола на пристап за една врата двострано или за две врати еднострано

Опис

Модул за контрола на пристап за една врата двострано или за две врати еднострано:

– Можност за поврзување на два читачи
– Напојување 16-22VAC, 1.5A
– напојувачки блок со можност за поврзување на акумулатор
– Два релејни излези
– 4000 корисници и меморија 32000 настани
– Комуникација RS-485

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ