Vandalproof вертикален безконтактен читач (DGLI/F WLC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Vandalproof вертикален безконтактен читач (DGLI/F WLC)

Vandalproof вертикален безконтактен читач (DGLI/F WLC)

Vandalproof Вертикален бесконтактен читач во метално куќиште

Опис

Vandalproof Вертикален бесконтактен читач во метално куќиште (погоден за надворешна монтажа):

– Работи со картички на Paradox и CDVI
– Поликарбонатен материјал
– LED сигнализација
– до 5 см. опсег на отчитување со CP (Gloss) карта
– 12VDC, 100mA потрошувачка

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ