Vandalproof Хоризонтален бесконтактен читач (DGLI WLC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Vandalproof Хоризонтален бесконтактен читач (DGLI WLC)

Vandalproof Хоризонтален бесконтактен читач (DGLI WLC)

Vandalproof Хоризонтален бесконтактен читач во метално куќиште

Опис

Vandalproof Хоризонтален бесконтактен читач во метално куќиште (погоден за надворешна монтажа):

– Работи со картички на Paradox и CDVI
– Поликарбонатен материјал
– LED сигнализација
– до 5 см. опсег на отчитување со CP (Gloss) карта
– 12VDC, 100mA потрошувачка

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ