Хоризонтален безконтактен slave читач (DGLP)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Хоризонтален безконтактен slave читач (DGLP)

Хоризонтален безконтактен slave читач (DGLP)

Хоризонтален бесконтактен slave читач за PROMI (погоден за надворешна монтажа)

Опис

Хоризонтален бесконтактен slave читач за PROMI (погоден за надворешна монтажа):

– Поликарбонатен материјал
– LED сигнализација и базер
– до 10 см. oпсег на отчитување со CP (Gloss) карта
– 12VDC, 100mA потрошувачка
– Работи со картички на CDVI.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ