Хоризонтален безконтактен читач (DGLP/WLC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Хоризонтален безконтактен читач (DGLP/WLC)

Хоризонтален безконтактен читач (DGLP/WLC)

Хоризонтален бесконтактен читач (погоден за надворешна монтажа)

Опис

Хоризонтален бесконтактен читач (погоден за надворешна монтажа):

– Поликарбонатен материјал
– LED сигнализација и базер
– до 10 см. oпсег на отчитување со CP (Gloss) карта
– 12VDC, 100mA потрошувачка
– Работи со картички на CDVI.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ