Безконтактен читaч со тастатура (CR-R885-BL)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Безконтактен читaч со тастатура (CR-R885-BL)

Безконтактен читaч со тастатура (CR-R885-BL)

Бесконтактен читaч со тастатура (PosiPin Reader)

Опис

Бесконтактен читaч со тастатура (PosiPin Reader):

– Може да биде користен како тастатура, читач или комбинација од двете
– Погоден за внатрешна и надворешна монтажа
– До 10 см далечина за отчукување на ISO картичка
– Поддржува 26 bit Wiegand, 37 bit Wiegand, ABA и др. формати
– Една тробојна LED диода (црвена, зелена, портокалова) и 40 см кабел

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ