Активен предавател со сензор (DTXT1434S)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Активен предавател со сензор (DTXT1434S)

Активен предавател со сензор (DTXT1434S)

Активен предавател за читач на долги растојанија со сензор за користење во автомобил

Опис

Активен предавател за читач на долги растојанија со сензор за користење во автомобил

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ