Активен предавател + PROX (DTXT0434P)

Активен предавател + PROX (DTXT0434P)

Активен предавател + PROX безокoнтактна картичка за читач на долги растојанија

Опис

Активен предавател + PROX безокoнтактна картичка за читач на долги растојанија

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ