Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” 24V

Home > системи > Системи за дојава на пожар > Контролни панели > Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” 24V

Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” 24V

Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R”

Опис

Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R”:

– целосна контрола од контролниот панел
– можност за градење на систем до 7 рипитерни панели
– 24V DC
– Димензии: 385mm(W) x 310mm(H) x 90mm(D)

Достапни се следните модели:

– E01020 L2 – Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” – 2 зони
– E01040 L2 – Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” – 4 зони
– E01080 L2 – Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” – 8 зони

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ