Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” 230V

Home > системи > Системи за дојава на пожар > Контролни панели > Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” 230V

Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” 230V

Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R”

Опис

Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R”:

– целосна контрола од контролниот панел
– можност за градење на систем до 7 рипитерни панели
– 230V DC
– Димензии: 385mm(W) x 310mm(H) x 90mm(D)

Достапни се следните модели:

– K01020 M2 – Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” – 2 зони
– K01040 M2 – Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” – 4 зони
– K01080 M2 – Конвенционален рипитер “SIGMA CP-R” – 8 зони

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ