Софтвер за Roger терминали

Home > системи > Евиденција на работно време > Додатоци > Софтвер за Roger терминали

Софтвер за Roger терминали

Софтвер за Roger терминали за евиденција на работно време

Опис

Софтвер за Roger терминали за евиденција на работно време

Софтверот е достапен во следните варијанти:

– RCP Master-1 – RCP Master до 50 корисници, верзија за еден компјутер
– RCP Master-2 – RCP Master до 250 корисници, верзија за еден компјутер
– RCP Master-3 – RCP Master до 500 корисници, верзија за еден компјутер
– RCP Master-4 – RCP Master до 50 корисници, верзија за три компјутери
– RCP Master-5 – RCP Master до 250 корисници, верзија за три компјутери
– RCP Master-6 – RCP Master до 500 корисници, верзија за три компјутери

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ