Терминал за контрола на пристап и евиденција на работно време (PR602LCD-I)

Home > системи > Евиденција на работно време > Биометриски читачи и терминали > Терминал за контрола на пристап и евиденција на работно време (PR602LCD-I)

Терминал за контрола на пристап и евиденција на работно време (PR602LCD-I)

Терминал за контрола на пристап и евиденција на работно време со вграден EN 125KHz безконтактен читач

Опис

Терминал за контрола на пристап и евиденција на работно време:

– вграден EN 125KHz безконтактен читач.
– LCD дисплеј и 4 програмабилни функциски тастери
– Погоден за внатрешна монтажа.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ