Биометриски читач-терминал за евиденција на работно време

Home > системи > Евиденција на работно време > Биометриски читачи и терминали > Биометриски читач-терминал за евиденција на работно време

Биометриски читач-терминал за евиденција на работно време

Биометриски читач-терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап со протокoл Weigand 26 и софтвер

Опис

Биометриски читач-терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап:

– протокoл Weigand 26 и софтвер
– Погоден за внатрешна монтажа
– Меморија до 512 отпечатоци
– картички и до 32 000 настани меморија
– временски зони при контролa на пристап
– врска со PC – RS 232/485/TCP-IP
– директна контролa на 1 ел.брава
– повеке јазичен дисплеј и гласовно потврдување на командите
– Димензии 90(ш)*200(в)*35(д)mm
– Со читачот не е вклучено напојување 12V.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ