Видеодомофонски сет за 10 апартмани

Home > системи > Домотика > Видеофони > Видеодомофонски сет за 10 апартмани

Видеодомофонски сет за 10 апартмани

Видеодомофонски сет за 10 апартмани

Опис

Видеодомофонски сет за 10 апартмани со колор handsfree монитор, позивна единица, видеодистрибутер и напојување
Сетот содржи:
– NVM800MC – Монитор
– ND101-8 – Напојување
– 8NDC396-10 – Позивна единица
– ND104 – Видео дистрибутер

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ