Видеодомофонски сет за 1 апартман

Home > системи > Домотика > Видеофони > Видеодомофонски сет за 1 апартман

Видеодомофонски сет за 1 апартман

Видеодомофонски сет за 1 апартман

Опис

Видеодомофонски сет за 1 апартман со B/W монитор, позивна единица, видеодистрибутер и напојување.
Сетот содржи:
– NVM550MB – Монитор
– ND101-8 – Напојување
– 8NDC244-01 – Позивна единица

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ