Позивна видеодомофонска единица

Home > системи > Домотика > Видеофони > Позивна видеодомофонска единица

Позивна видеодомофонска единица

Позивна видеодомофонска единица , вградена кoлoр камера…

Опис

Позивна видеодомофонска единица, вградена кoлoр камера, LED oсветлување за камерата и копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица.

Достапни се следните модели:

– 8NDC-244-01 – Позивна видеодомофонска единица со 1 копче
– 8NDC-244-02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– 8NDC-244-03 – Позивна видеодомофонска единица со 3 копчиња
– 8NDC-244-04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ