Позивна видеодомофонска единица

Home > системи > Домотика > Видеофони > Позивна видеодомофонска единица

Позивна видеодомофонска единица

Позивна видеодомофонска единица , вградена кoлoр камера…

Опис

Позивна видеодомофонска единица, вградена кoлoр камера, LED oсветлување за камерата и копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица.

Достапни се следните модели:

– 8NDC-320-01 – Позивна видеодомофонска единица со 1 копче
– 8NDC-320-02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– 8NDC-320-03 – Позивна видеодомофонска единица со 3 копчиња
– 8NDC-320-04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња
– 8NDC-320-05 – Позивна видеодомофонска единица со 5 копчиња
– 8NDC-320-06 – Позивна видеодомофонска единица со 6 копчиња
– 8NDC-320-07 – Позивна видеодомофонска единица со 7 копчиња
– 8NDC-320-08 – Позивна видеодомофонска единица со 8 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ