Мултисистем DATA дистрибутер

Home > системи > Домотика > Видеофони > Мултисистем DATA дистрибутер

Мултисистем DATA дистрибутер

Мултисистем DATA дистрибутер (за директно поврзување на 4 линии до централната единица)

Опис

Мултисистем DATA дистрибутер (за директно поврзување на 4 линии до централната единица)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ