Дополнителен 4.3″ колор TFT-LCD монитор

Home > системи > Домотика > Видеофони > Дополнителен 4.3″ колор TFT-LCD монитор

Дополнителен 4.3″ колор TFT-LCD монитор

Дополнителен 4.3″ колор TFT-LCD монитор со слушалка комплет со напојување за Villa KIT

Опис

Дополнителен 4.3″ колор TFT-LCD монитор со слушалка комплет со напојување за Villa KIT

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ