Дoпoлнителен 10″ колор TFT-LCD монитор

Home > системи > Домотика > Видеофони > Дoпoлнителен 10″ колор TFT-LCD монитор

Дoпoлнителен 10″ колор TFT-LCD монитор

Дoпoлнителен 10″ колор TFT-LCD Wide Screen монитор со копчиња на допир комплет со напојување

Опис

Дoпoлнителен 10″ колор TFT-LCD Wide Screen монитор со копчиња на допир комплет со напојување

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ