Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња

Home > системи > Домотика > Домофони > Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња

Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња

Позивна аудиодомофонска единица со дупли копчиња со звучник и микрофон, LED осветлување за копчињата…

Опис

Позивна аудиодомофонска единица, LED осветлување за копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица

Достапни се следните модели:

– GTHPC02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– GTHPC04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња
– GTHPC06 – Позивна видеодомофонска единица со 6 копчиња
– GTHPC08 – Позивна видеодомофонска единица со 8 копчиња
– GTHPC10 – Позивна видеодомофонска единица со 10 копчиња
– GTHPC12 – Позивна видеодомофонска единица со 12 копчиња
– GTHPC14 – Позивна видеодомофонска единица со 14 копчиња
– GTHPC16 – Позивна видеодомофонска единица со 16 копчиња
– GTHPC18 – Позивна видеодомофонска единица со 18 копчиња
– GTHPC20 – Позивна видеодомофонска единица со 20 копчиња
– GTHPC22 – Позивна видеодомофонска единица со 22 копчиња
– GTHPC24 – Позивна видеодомофонска единица со 24 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ